Het Dorpskrantje zal in de toekomst nog tweemaal verschijnen. Juni en december.