Geschiedenis van de grafzerk vlagjes.

1914 – 2014 100 jaar EERSTE WERELDOORLOG

Op uitzonderlijk 17 augustus 2014 werd dit uitbundig herdacht op het Belgische Militaire kerkhof te Sint-Magriete-Houtem. Het kerkhof lag er piekfijn bij en de grafzerkjes kregen allemaal de Belgische vlag.

Maar een klein half jaar daarvoor was dit anders. Er waren zelfs zes verschillende plaatjes te zien. Hierbij waren vele bezoekers verwonderd en stelden zich hierover vragen waarbij niemand echt kon zeggen waarom.

Ik wou ook het fijne hierover weten en na wat navraag en opzoekingen kom ik tot volgende verklaring.

Op het Belgische Militaire kerkhof te Sint-Margriete-Houtem waren grafzerkjes met:

- 1 – kokarde met rechte kleurvlakken / rood-geel-zwart / met  kruisje

- 2 – kokarde met rechte kleurvlakken / zwart-geel-rood

- 3 – kokarde met schuine kleurvlakken / rood-geel-zwart / met kruisje

- 4 – kokarde met schuine kleurvlakken / zwart-geel-rood / met kruisje

- 5 – kokarde met schuine  kleurvlakken / rood-geel-zwart / met leeuw

- 6 – kokarde met schuine  kleurvlakken / zwart-geel-rood / met leeuw

Wat de stand der kleuren betreft: de grondwet schrijft dat de Belgische kleuren rood, geel en zwart zijn. 

We gaan terug tot 26 augustus 1830, toen werd de bovenstaande vlag met horizontale strepen gehesen. De volgorde is inderdaad rood-geel-zwart zo als het in de grondwet staat . Maar er ontstond vrijwel snel discussie over de stand en sommigen verdraaiden de vlag naar links , andere naar rechts. Vandaar dat gedurende enkele jaren zowel het horizontale als het verticale model naast elkaar gebruikt werden. Tenslotte werd op 23 januari 1831 beslist de banden vertikaal te zetten met de zwarte band aan de mast. Wat hiervoor de reden was is nog altijd niet duidelijk. (zie Wiki….)

Terug naar de grafzerkjes, daar hadden we dus niet zwart, geel en rood. De grafstenen met de verticale kleurbanen zijn dus fout, want de kleuren lopen in de volgorde zwart-geel-rood. De latere schuinse vlaggetjes rood-geel-zwart hebben tenminste de kleuren in de juiste volgorde.

En dan is er nog het mysterie van de leeuw ; Volgens Didier Pontzeele, Dienst Oorlogsgraven: 'De families mochten indertijd kiezen tussen een Belgische leeuw of een kruis. Helaas is deze briefwisseling in de loop der tijden verdwenen. Nadien werden deze symbolen vervangen door een gewone Belgische driekleur.'

Pöntzeele: 'We denken dat de verschillen te wijten zijn aan de willekeur van de directeurs van de gravendienst door de jaren heen maar helaas bestaat er geen sluitend antwoord.'

Het "klassieke" maar schijnbaar de "verkeerde" plaatje met  kruisje (vertikale kleuren) van een grafzerkje te Sint-Margriete-Houtem ano2013.

Het schijnbaar "verkeerde" plaatje met kruisje (schuine kleuren)van een grafzerkje te

Sint-Margriete-Houtem ano2013.

Het meest "juiste" plaatje (schuine kleuren) van een grafzerkje te

Sint-Margriete-Houtem ano2013.

Het schijnbaar "verkeerde" plaatje (schuine kleuren) met de leeuw van een grafzerkje te

Sint-Margriete-Houtem ano2013.

Het meest "Juiste" plaatje (schuine kleuren) met de leeuw van een grafzerkje te

Sint-Margriete-Houtem ano2013.

Het "huidig" maar schijnbaar het "verkeerde" plaatje (vertikale kleuren) van een grafzerkje te Sint-Margriete-Houtem ano2015.

In Belgisch gemeente Bree is er slechts één graf van de oudstrijders 14/18 voorzien van een plaatje met de rood-geel-zwart versie.

Dit is dus het juiste volgens de norm !!!

 Besluit:          

Nu hebben we toch een kijk op hou het was en zoals het vandaag is, maar als we teruggaan naar de oorsprong blijven zeker en vast de twijfels bestaan wat nu juist of niet juist is. Eén zaak staat vast dat onze nationale driekleur oorspronkelijk rood-geel-zwart was. En dat er indertijd meningsverschillen waren tussen de directeurs van de gravendiensten. En dan mogen we niet vergeten wat er op het terrein zelf van terecht kwam!! Vandaag heeft iedere soldaat zijn nationaal eerbetoon op zijn grafzerkje.

Ze zullen elk jaar in de bloemetjes gezet worden en NOOIT vergeten worden.                                                                                    Jozef Vandevorst

_________________________________________________________________________________________

België verwacht van u dat gij uw vaandel eer zult aandoen, wat er ook moge gebeuren. Mijn lot zal het uwe zijn. Onze zaak is rechtvaardig en rein. De voorzienigheid zal ons helpen.

Leve België

Leopold III, 25 mei 1940

_________________________________________________________________________________________