• De Kerstviering 2018 had speciale gasten.

    Bron:Parochieblad.

Liturgische viering

      - elke tweede en vierde zaterdag van de maand om 18.00 uur.

Pastoor Sint-Margriete-Houtem

      - Pastoor Joris Schodts

      - Sint-Genovevaplein 37, 3300 Oplinter

      - 016/81.18.59

      - 0477 36 27 00

      - Spreekuren pastorij liefst:

             - Werkdagen: 8.45 - 9.45 u.

             - Maandag-vrijdag: 17.45 - 19.45 u.

             - Di.,wo. en do.: 17.45 - 18.45 u.

             - Ook na afspraak.

Kerk & Leven:

      - www.kerkenleven.be

 

Aanpassingen in de Kerkvieringen vanaf 1 februari 2018 !

Momenteel door twee Priesters voorgeleid.

Viering St-Margaretha.

De patroon hielige wordt gevierd op 20 juli van elk jaar.

Na de liturgische viering gaat men in processie naar de 

kapel achter de kerk.

Beklim twee torens en bezoek zes kerken

Oplinter. Aquarel.Foto: Willy Van Esch

TIENEN - Tijdens het Open-Kerkenweekend zijn zes kerken, en ook twee belangrijke torens, open voor bezoek. Met beiaardsspel en Elvis op het orgel...

De actie Open Kerken ijvert voor het openstellen van kerkelijke gebouwen in verschillende Europese landen, op zijn minst in de periode juni-september. Erfgoed en kerkschatten worden zo ingeschakeld in toerisme en cultuurbeleving. Tijdens het weekend van 4 en 5 juni zijn ook kerken die niet meedoen aan de langlopende actie mee. Vanaf dit jaar worden er in het land (allicht in Edingen) ook tests uitgevoerd met champing, een vorm van overnachting (camping) in kerken (churches) die overwaait uit Groot-Brittannië.

In Tienen doen ook kerken uit deelgemeenten mee en de kerktorens van Sint-Germanus (met beiaard) en Heilig-Hart (met zicht op de bouwprojecten). Op het programma:

Kerk van het Heilig Hart – Aarschotsesteenweg, Tienen

Zaterdag 4 en zondag 5 juni – 14.00 tot 17.00 uur Tentoonstelling en voorstelling project Park Passionisten
Zondag 5 juni
10.00 tot 11.15 uur: feestelijke misviering i.s.m. de Tiense Evangelische kerk en receptie in De Schakel

15.00 tot 15.30 uur en 16.00 tot 16.30 uur: ‘Hoe klinken The Beatles, Elvis Presley en Abba op een kerkorgel?’, afgewisseld met stiltemomenten
14.00 tot 16.00 uur: torenbezoek met zicht op Park Passionisten 15.00 tot 16.00 uur: bezoek aan het graf van Moeder Martha
Info: Joan Bauwens, gsm 0479 28 68 78, joan.bauwens@skynet.be

Sint-Germanuskerk – Veemarkt, Tienen

Zaterdag 4 en zondag 5 juni – 14.00 tot 18.00 uur
Tentoonstelling ‘De Tiense beiaard: een klokkenspel met geschiedenis’
Zaterdag 4 juni – 14.00 uur en 16.00 uur
Bezoek kerkbelfort met beiaard
Zondag 5 juni
14.00 tot 18.00 uur: bezoek Germanusorgel met de oudste orgelkast uit de Nederlanden 14.00, 15.00 en 16.00 uur: orgelmuziek door organiste Raluca
Info: Gilbert Declercq, gsm 0494 08 46 33

Sint-Gilliskerk – Sint-Gillisplein, Kumtich

Zaterdag 4 juni
14.00 tot 17.00 uur: vrij bezoek
16.00 uur: concert Koninklijke Harmonie Onze Taal o.l.v. Evelyn Raes

Info: Daniel Pittomvils, gsm 0497 85 48 40

Sint-Genovevakerk – Sint-Genovevaplein, Oplinter

Zondag 5 juni
14.00 tot 18.00 uur: vrij bezoek
14.00, 15.00 en 16.00 uur: orgelconcert door de leerlingen van de Academie Regio Tienen o.l.v. orgelist Bruno Bruyninckx
Info: Staf Heeren, tel 016 81 85 13, fam.heeren@skynet.be

Sint-Margarethakerk – Houtemstraat, Sint-Margriete-Houtem

Zondag 5 juni – 14.00 tot 17.00 uur
Gidsen Maria Baeken en Jozef Laudus geven uitleg over de beelden, schilderijen, grafstenen en meubilair. Ook de geschiedenis van het gebouw en de samenhang met het dorp komen aan bod.
Info: Jozef Laudus, jozef.laudus@gmail.com

Kerk van de Goddelijke Zaligmaker – Processieweg, Hakendover

Zaterdag 4 en zondag 5 juni – 13.30 tot 17.30 uur
Vrij bezoek
Zondag 5 juni
12.00 tot 17.00 uur: tentoonstelling en interactieve animatie ‘25 jaar Processiecomité Hakendover’ 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: rondleiding in de kerk o.l.v. een gids

17.00 uur: slotconcert ‘Open Kerken 2016’ door Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus en zangkoor Sint-Cecilia Info: Martin Kinnaer, martin.kinnaer1964@gmail.com

Prijs: overal gratis

Naar één zondagskerk en één pastoraal centrum

 

Bron: Het Nieuwsblad.be  21/02/2016 door Raymond Billen 

TIENEN - De parochies van het grondgebied Tienen gaan samen in één pastorale zone met kerkdiensten in de Sint-Germanuskerk (Veemarkt) en een pastoraal centrum in het klooster der Grauwzusters (Gilainstraat).

Deken Joris Hardiquest gaf, naar aanleiding van het nieuwe jaar, toelichting bij de toekomstige kerkelijke structuur. Al vier jaar bereidt een stuurgroep van tien mensen een pastoraal plan voor. De operatie kwam er op vraag van de bisschop, na een rondschrijven van minister Geert Bourgeois (N-VA). Aanleiding was de bestemming van de vele kerkgebouwen. Tegelijk kwam het aantal en de structuur van de paochies aan de orde. Deken Hardiquest verwacht, op termijn, dat er één parochie per gemeente zal onstaan. 

Deken Hardiquest trekt dit besluit: "Wij menen dat wij vier pastorale zones nodig hebben in ons decanaat ingedeeld volgens de gemeentegrenzen (van belang voor de kerkfabrieken). Met in elke zone een zondagskerk, die in de toekomst de plaats wordt waar de eucharistie zeker en goed zal gevierd worden. Zolang het kan zal dat ook nog in andere kerken gebeuren, indien er voldoende volk komt en een benoemde priester aanwezig is."

De toekomstige zones zijn: 

-Tienen, met als zondagskerk St.-Germanus. 

-Hoegaarden, zondagskerk, St.-Gorgonius. 

-Lubbeek, zondagskerk, St.-Martinus. 

-Glabbeek, zondagskerk, O.-L.-V.-Geboorte, Kapellen. 

Er wordt niet gekozen voor het sluiten van kerken. Ze kunnen ook dienen voor dopen, huwelijken, uitvaarten en gebedsbijeenkomsten. En uiteraard ook voor activiteiten die overeenstemmen met de aard en de bedoeling van kerkgebouwen. Veel zal hier afhangen van de creativiteit en de vitaliteit van de verantwoordelijke gelovigen rond deze kerkgebouwen. In de zones wordt ook overlegd over de nood aan andere lokalen. In Tienen-centrum zal het klooster van de Grauwzusters het toekomstig pastoraal centrum worden. Dit zal een plaats worden voor gebed, bezinning, vorming en pastoraal overleg. Het zal aanvankelijk voor het stadscentrum fungeren, maar later ook liefst voor heel het decanaat. 

Pastoor Joris Schodts gevierd voor 25 jaar parochiewerk

Bron: HLN/REGIO NIEUWS

OPLINTER 13/01/2015

 Pastoor Joris Schodts kreeg een dankviering. - Foto
 Bollen

Pastoor Joris Schodts kreeg een dankviering. - Foto Bollen

De parochie Sint-Genova Oplinter vierde deze week de 71-jarige pastoor Joris Schodts. Hij werd gevierd omdat hij dit jaar precies een kwarteeuw actief is in de parochie. De pastoor is geen onbekende in de regio. Voordien was hij onder meer als pastoor aan de slag in de Heilig Hart-parochie in Tienen.

In de kerk vond een dankviering plaats die opgeluisterd werd door de plaatselijke harmonie en het zangkoor. Daarna volgde nog een receptie in het parochiecentrum aan de Ganzendries.

"Ik ben tevreden", was het karige commentaar dat de pastoor ons na afloop wou geven. Een verrassing was de dankviering niet, want de pastoor was vooraf op de hoogte gebracht dat zijn parochianen hem in de bloemen zouden zetten. (GMA)